MEGA
PROJELER

MEGAPROJELER

Modern projelerdeki dar boğazın işveren, son kullanıcı, operator, yerel kanun ve yönetmeliklerdeki ihtiyaçlar çerçevesinde, MEP ve bitiş imalatları arasındaki koordinasyon ihtiyacından doğduğunu görmüş, zaman alan ve bazen çözümsüz sonuçlara götüren ve projenin tamamlanma sürecine doğrudan etki eden bu koordinasyonu sağlamak amacıyla, tek noktadan sorumluluğu alacak bir yapı oluşturmayı kendine strateji olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda ortadoğu ve Türkiye’deki projelerde çalışmaktadır.
0

Tamamlanan
Proje

0

Devam Eden
Proje

0M

M2
İnşaat

0

Ülke

MEGAPROJELER

PROJELERİMİZ

MEGAPROJELER

FAALİYET ALANLARI

MEGAPROJELER

İŞVERENLERİMİZ

MEGAPROJELER

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ